Dempi Construct

Over ons

Dempi Construct

Bij Dempi Construct koop je rechtstreeks van de bouwheer. Het project werd strikt opgevolgd door de zaakvoerders Katrien en Luc met 30 jaar ervaring in de bouw. Deze staan ook in voor alle klantencontacten en rondleidingen ter plaatse. Bij ons kan je als potentiële koper rechtstreeks terecht met uw mogelijke vragen. 

Belangrijk is dat Dempi Construct het hele project zelf voorgefinancierd heeft, zodat u als klant, nu duidelijk kan zien wat u koopt. Niet op verbloemde computertekeningen, maar in werkelijkheid.

Vanwege deze persoonlijke coördinatie en de intensieve betrokkenheid beperkt Dempi Construct zich tot een tweetal luxeprojecten per 5 jaar.

Het persoonlijke contact met de bouwheer vormt een belangrijke kwaliteitsgarantie voor potentiële kopers. Je praat rechtstreeks met de persoon die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het project en over de nodige kennis beschikt.

Houthulst 1021-25