Dempi Construct

nieuwbouw

Koop aan 6 % in 2021-2023

Onze residentie Canvas voldoet aan de voorwaarden om verkocht te worden aan het verlaagde tarief van 6%.

Hierdoor bespaart u 15% BTW op de constructiewaarde van het pand.

Voorwaarden voor de koper

Om te kunnen genieten van het verlaagde BTW tarief, van 6%, moet de koper ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Het moet de enige woning van de koper zijn en deze moet hoofdzakelijk als eigen woning gebruikt worden.
  • Zonder uitstel moet uw domicilie hier
    gevestigd worden zodra het pand bewoonbaar is.
  • Aan deze voorwaarden moet minstens 5 jaar voldaan worden.
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer zijn dan 200m².

De regeling is van toepassing tussen 1/1/2021 en 31/12/2023.